Projecte Destí

A La Salle treballem en l’aplicació de programes propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa.

El Projecte DESTI representa el conjunt de Programes Innovadors de La Salle Catalunya, pretenent el desenvolupament de les capacitats d’intel·ligència de la persona.

ULISSES – Programes pedagògics a l’educació infantil

És el nom genèric dels sis programes pedagògics en aquesta etapa educativa. Pretén potenciar el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació per afavorir les connexions cerebrals i el treball de l’eix de simetría corporal i l’agilitat “estímul-resposta”.

 • Xarxes neuronals (bits). S’aplica a l’etapa de preescolar i fins a 2n d’educació primària. El seu objectiu és incrementar les connexions neuronals a través de l’estimulació àudio-visual. El programa realitza repeticions de sèries de bits, per a que no es produeixin “podes neuronals”, és a dir, per a reforçar-les i aconseguir així que quedin fixades.
 • Sensor: S’aplica durant l’etapa d’educació infantil i pretén estimular les connexions neuronals per a treballar la descodificació sensorial i reforçar la lecto-escriptura.
 • Circuits: S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de psicomotricitat i educación física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i prevenir els possibles problemes de lateralitat.
 • Capacitats: s’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Òptimis. És un programa que permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de desenvolupar les funcions intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les capacitats i les destreses (del conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixer-integrar) i la capacitat per comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, induir, deduir, definir i sintetitzar (pensar-processar).
 • Mapping: s’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Irati. És un programa que permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu d’aconseguir el processament intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement. Proporciona procediments de forma estructurada que permeten desenvolupar la competencia de processament de dades per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a ser compartit i comunicat.
 • Crea: s’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.

Programes pedagògics a l’educació primària

 • Xarxes neuronals (bits). S’aplica a l’etapa de preescolar i fins a 2n d’educació primària. El seu objectiu és incrementar les connexions neuronals a través de l’estimulació àudio-visual. El programa realitza repeticions de sèries de bits, per a que no es produeixin “podes neuronals”, és a dir, per a reforçar-les i aconseguir així que quedin fixades.
 • Circuits: S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de psicomotricitat i educación física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i prevenir els possibles problemes de lateralitat.
 • Optimis: S’inicia a educació infantil sota el nom de Capacitats i continua durant toa l’etapa d’educació primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de desenvolupar les funcions intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les capacitats i les destreses (del conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixer-integrar) i la capacitat per comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, induir, deduir, definir i sintetitzar (pensar-processar).
 • Irati: S’inicia a educació infantil sota el nom de Mapping i continua durant tota l’etapa d’educació primària. És un programa que permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu d’aconseguir el processament intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement. Proporciona procediments de forma estructurada que permeten desenvolupar la competencia de processament de dades per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a ser compartit i comunicat.
 • Crea: s’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.

FAIG –  Programa pedagògic a l’ESO

El programa FAIG continua tota la seqüència de programes iniciada a infantil i a primària i té com a objectiu millorar el treball cooperatiu i el treball de les intel·ligències múltiples. El programa FAIG està estructurat en 2 projectes (PIC) que hauran de desenvolupar durant el curs tots els alumnes d’ESO. Un dels projectes tindrà un caire científic i l’altre projecte tindrà un caire més humanístic i dintre d’aquests projectes es tractaran totes les matèries relacionades.

A 4t d’ESO aquest projecte s’orienta cap a l’aprenentatge-servei, de manera que es pretén que el projecte que es desenvolupa a l’aula faci alhora un servei a la societat tot intentant ajudar els més necessitats. Sempre que sigui posible aquest projecte es durà a la pràctica.

5 S – Programa a cicles formatius

El mètode organitzatiu basat en el programa de les cinc S és adequat per a qualsevol persona encarregada de gestionar espais de treball, amb magatzem o sense (des de sales de professors fins rebotigues, passant per laboratoris, despatxos o tallers).

A La Salle eduquem els nostres alumnes en aquest programa, fent-ho de manera natural en el dia a dia, atès que els responsabilitzem de la seva aplicació en aules, tallers, laboratoris i altres espais comuns.

D’aquesta manera, les paraules japoneses que donen nom al programa van sent incorporades per l’alumne, el qual posarà en pràctica, en un futur, a les seves activitats laborals, distingint-se de la resta del personal per la seva preocupació per l’ordre i la neteja.

SEIRI = CLASSIFICAR

SEITON = ORDRE

SEISO = NETEJA

SEIKETSU = ESTANDARITZACIÓ

SHITSUKE = AUTODISCIPLINA

Projecte HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments.

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR