Projecte Destí

A La Salle treballem en l’aplicació de programes propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa.

El Projecte DESTI representa el conjunt de Programes Innovadors de La Salle Catalunya, pretenent el desenvolupament de les capacitats d’intel·ligència de la persona.

ULISSES – Programes pedagògics a l’educació infantil

És el nom genèric dels sis programes pedagògics en aquesta etapa educativa. Pretén potenciar el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació per afavorir les connexions cerebrals i el treball de l’eix de simetría corporal i l’agilitat “estímul-resposta”.

 • Xarxes neuronals (bits). S’aplica a l’etapa de preescolar i fins a 2n d’educació primària. El seu objectiu és incrementar les connexions neuronals a través de l’estimulació àudio-visual. El programa realitza repeticions de sèries de bits, per a que no es produeixin “podes neuronals”, és a dir, per a reforçar-les i aconseguir així que quedin fixades.
 • Sensor: S’aplica durant l’etapa d’educació infantil i pretén estimular les connexions neuronals per a treballar la descodificació sensorial i reforçar la lecto-escriptura.
 • Circuits: S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de psicomotricitat i educación física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i prevenir els possibles problemes de lateralitat.
 • Capacitats: s’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Òptimis. És un programa que permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de desenvolupar les funcions intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les capacitats i les destreses (del conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixer-integrar) i la capacitat per comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, induir, deduir, definir i sintetitzar (pensar-processar).
 • Mapping: s’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Irati. És un programa que permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu d’aconseguir el processament intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement. Proporciona procediments de forma estructurada que permeten desenvolupar la competencia de processament de dades per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a ser compartit i comunicat.
 • Crea: s’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.

Programes pedagògics a l’educació primària

 • Xarxes neuronals (bits). S’aplica a l’etapa de preescolar i fins a 2n d’educació primària. El seu objectiu és incrementar les connexions neuronals a través de l’estimulació àudio-visual. El programa realitza repeticions de sèries de bits, per a que no es produeixin “podes neuronals”, és a dir, per a reforçar-les i aconseguir així que quedin fixades.
 • Circuits: S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de psicomotricitat i educación física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i prevenir els possibles problemes de lateralitat.
 • Optimis: S’inicia a educació infantil sota el nom de Capacitats i continua durant toa l’etapa d’educació primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de desenvolupar les funcions intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les capacitats i les destreses (del conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixer-integrar) i la capacitat per comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, induir, deduir, definir i sintetitzar (pensar-processar).
 • Irati: S’inicia a educació infantil sota el nom de Mapping i continua durant tota l’etapa d’educació primària. És un programa que permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu d’aconseguir el processament intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement. Proporciona procediments de forma estructurada que permeten desenvolupar la competencia de processament de dades per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a ser compartit i comunicat.
 • Crea: s’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.

FAIG –  Programa pedagògic a l’ESO

El programa FAIG continua tota la seqüència de programes iniciada a infantil i a primària i té com a objectiu millorar el treball cooperatiu i el treball de les intel·ligències múltiples. El programa FAIG està estructurat en 2 projectes (PIC) que hauran de desenvolupar durant el curs tots els alumnes d’ESO. Un dels projectes tindrà un caire científic i l’altre projecte tindrà un caire més humanístic i dintre d’aquests projectes es tractaran totes les matèries relacionades.

A 4t d’ESO aquest projecte s’orienta cap a l’aprenentatge-servei, de manera que es pretén que el projecte que es desenvolupa a l’aula faci alhora un servei a la societat tot intentant ajudar els més necessitats. Sempre que sigui posible aquest projecte es durà a la pràctica.

EduEnginy i EduEmprèn

EDUENGINY és el el projecte d’introduïr la robòtica en base a l’STEM (amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques de manera interdisciplinària). A més, aprofitem la robòtica per a donar-li una vessant social.

La robòtica educativa s’està aplicant i constitueix una eina molt útil per fomentar l’aprenentatge manipulatiu i interdisciplinari de STEAM social i per fomentar el pensament computacional i enginyeril, a més de tenir un clar component motivador. En aquests moments La Salle Catalunya té dissenyat un full de ruta per tal de convertir la robòtica en un projecte transversal des de infantil fins a Secundària. A més, tenim el valor afegit que Eduenginy treballa conjuntament amb La Salle Campus Barcelona-URL.

EDUEMPRÈN  és un taller d’emprenedoria social organitzat per La Salle Campus Barcelona-URL i La Salle Catalunya, en el que han participat durant tot el curs 2016-17 prop de 600 alumnes de 3r d’ESO d’11 escoles de La Salle Catalunya.

L’objectiu és preparar a joves emprenedors, que cursen 3r d’ESO i dins el programa FAIG, compromesos amb el seu entorn i donar-los eines per crear el seu propi projecte d’emprenedoria social, trobant un problema real del seu entorn, veient la seva viabilitat i transformar-lo en una realitat. Els projectes presentats aborden molts àmbits com persones, organitzacions, entorn i altres com reciclatge o salut.

5 S – Programa a cicles formatius

El mètode organitzatiu basat en el programa de les cinc S és adequat per a qualsevol persona encarregada de gestionar espais de treball, amb magatzem o sense (des de sales de professors fins rebotigues, passant per laboratoris, despatxos o tallers).

A La Salle eduquem els nostres alumnes en aquest programa, fent-ho de manera natural en el dia a dia, atès que els responsabilitzem de la seva aplicació en aules, tallers, laboratoris i altres espais comuns.

D’aquesta manera, les paraules japoneses que donen nom al programa van sent incorporades per l’alumne, el qual posarà en pràctica, en un futur, a les seves activitats laborals, distingint-se de la resta del personal per la seva preocupació per l’ordre i la neteja.

SEIRI = CLASSIFICAR

SEITON = ORDRE

SEISO = NETEJA

SEIKETSU = ESTANDARITZACIÓ

SHITSUKE = AUTODISCIPLINA

Projecte HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments.

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR