Esquelet d'un ocell típic

1 Crani

2 Mandíbula

3 Hioide

4 Orbicular

5 Atlas

6 Axis

7 Vèrtebres cervicals (15)

8 Vèrtebres toràciques (5)

9 Vèrtebres lumbars (6)

10 Sinsacrum

11 Vèrtebres caudals (15)

12 Pigostil

13 Clavícula

14 Coracoïdes

15 Omòplat

16 Húmer

17 Radi

18 Ulna

19 Carp

20 Carp-metacarp

21 Falanges

22 Estèrnum

23 Costelles cervicals

24 Costelles toràciques

25 Iproces uncinat

26 Ilium

27 Isquium

28 Pubis

29 Fèmur

30 Patella

31 Peroné

32  Tíbia

33 Sesamoide

34 Tars-metatars