EGAGRÒPILES D'ÒLIBA
 

OBJECTIUS

  • Introducció a l'ecologia de camp.
  • Repassar el concepte de xarxa tròfica.

  • Conèixer la biologia de les aus rapinyaires nocturnes.

  • Potenciar la feina manual, l'observació de petits detalls i l'expressió plàstica.  

 


Escolta el seu crit

MATERIAL

MÈTODE

  IDENTIFICACIÓ OSSOS

Ocell Talp Rata Diversos

QÜESTIONS

Representa les relacions tròfiques d'un alzinar litoral mediterrani, colorejant en verd, els productors; en marró els consumidors primaris;  en blau, els consumidors secundaris;  en vermell, els terciaris i en negre, els transformadors i descomponedors: Apodemus sylvaticus, Sciurus vulgaris, Microtus duodecimcostatus, Oryctolagus cuniculus, Erinaceus europaeus, Talpa europaea, Crocidura russula, Tyto alba, Bubo bubo, Quercus ilex

xarxa_trofica._ampliada
Arbutus unedo, Sus scrofa, Pistacea lentiscus, Lumbricus terrestris, Parus major, Quercus coccifera, Pinus pinea, Lucanus cervus, Thaumetopoea pityocampa, Malpolon monpessulanus, Musca sp., Bufo calamita, virosta i els seus pobladors.  

BIBLIOGRAFIA i RECURSOS

( *Biblioteca del Col·legi.   **Biblioteca del Laboratori.  ***Aula de Informàtica)